Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
kierunkistudiowedupl_banner_2.jpg
 

Studia doktoranckie - studia III stopnia, doktorat, badania naukowe, nauka w Polsce

To profesjonalny krok w kierunki pracy naukowej. Studia III stopnia to nie tylko inwestycja w kolejne trzy lata nauki ale także ogromny wysiłek i odpowiedzialność. Warto podnosić kwalifikacje niezależnie od celu jaki sobie stawiasz. Nie od dzisiaj wiadomo jednak, że kolejna pozycja w wykształceniu nie ma aż tak spektakularnego przełożenia na realia rynku pracy. Dla pracodawców nadal największym atutem pozostają zdobyte doświadczenia zawodowe, które często połączone z osobistymi zainteresowaniami i pasjami procentują w procesie rekrutacji. Studia III stopnia mogą być też początkiem kariery naukowej, przygotowują do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w obszarze określonej dyscypliny naukowej. Doktorat jest szansą na rozwój osobisty i czynnikiem, który wspiera karierę zawodową.

rodzaj studiów:
kierunek:
województwo:
język wykładowy:
dyscyplina/dziedzina:
dofinansowane niedofinansowane
rodzaj:
stacjonarne
niestacjonarne

typ:
publiczne
niepubliczne

Aktualności
Aktualności RSS
swps_warszawa_prezentacja_2.jpg

Romowie w szkole. Zaproszenie na konferencję 8 kwietnia

Jak Romowie postrzegają szkołę i system edukacji? Co wiadomo o trudnościach edukacyjnych dzieci romskich? Na te pytania odpowiemy podczas konferencji „Romowie w szkole”, która odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Romów, 8 kwietnia 2015 roku, w warszawskiej siedzibie SWPS.

kategoria: konferencje|26 marca 2015 r.|edukacja
mnisw_195_17.jpg

260 milionów złotych do zdobycia w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dzisiaj trzy konkursy, w których polscy naukowcy mogą zdobyć łącznie 260 milionów złotych na badania podstawowe. Dwa z nich adresowane są do młodych badaczy. O finansowanie mogą się ubiegać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki.

kategoria: świat nauki|24 marca 2015 r.|badania naukowe

Nominacje profesorskie dla naukowców UEP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze 18 marca 2015 r. wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje profesorskie odebrało czterech naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

kategoria: aktualności|23 marca 2015 r.|wyróżnienia
Archiwum aktualności
ujk_logo_baner_3.jpg
ue_wroclaw_logo_banner_3.jpg
prz_banner_2.jpg
ukw_banner.jpg
pum_baner.jpg
umcs_banner_3.jpg
ue_poznan_baner_3.jpg
swps_3_7.jpg
upjpii_baner_2.jpg
cc_promo_5.jpg
wsaib_banner_7.jpg
baner_newsletter_3.jpg
 • Reklama

Wybierz miasto:

Studia trzeciego stopnia - zasady ukończenia

Stopień naukowy doktora uzyskuje się w drodze przewodu doktorskiego. By rozpocząć studia doktoranckie i uzyskać tytuł naukowy należy w pierwszej kolejności ukończyć II stopień studiów - studia magisterskie lub posiadać tytuł magistra inżyniera, lekarza by móc podjąć dalszą naukę.

 

"Każdy doktorant musi wykazać się poza wspomnianą wiedza teoretyczną, umiejętnościami samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i badań."

 

Nadanie tytułu doktora możliwe jest po pomyślnie zdanych egzaminach doktorskich i obronie rozprawy doktorskiej  zwanej dysertacją. Stopień doktora nadawany jest przez uczelnie wyższe i jednostki naukowe, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

 

Czym jest dysertacja doktorska?

Dysertacja to wyczerpujące i obszerne opracowanie, które podejmuje określony problem naukowy i prezentuje jego rozwiązanie. Tematyka pracy musi być oczywiście poparta wiedzą teoretyczną kandydata do stopnia naukowego.

"Obrona dysertacji jest publiczna, jej termin jest przekazywany do wiadomości publicznej"

 

Każdy doktorant musi wykazać się poza wspomnianą wiedza teoretyczną, umiejętnościami samodzielnego prowadzenia pracy naukowej i badań by rozpocząć studia. W wyniku pracy naukowej kandydaci do stopnia doktora przygotowują pracę - rozprawę,  nad którą czuwa i kieruje nią promotor. Obrona dysertacji jest publiczna, a jej termin przekazywany  jest do wiadomości publicznej i każdy ma prawo w niej uczestniczyć oraz zadawać pytania doktorantowi, oczywiście dotyczące tematu pracy doktorskiej. 

Formalnie przewód doktorski jest zamykany przysięgą doktorską, w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy i niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej. Obrona rozprawy kończy  studia.

Kolejnym stopniem naukowym nadawanym  w drodze awansu naukowego jest stopień naukowy doktora habilitowanego. Stopień nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i wniosła udokumentowany wkład naukowy.

Zasady, które   regulują  przyznawanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Polsce określone  są w przepisach: ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

Doktorat - czy warto?

Rynek pracy wyznacza coraz to ciekawsze trendy. Jeszcze kilka lat temu najważniejszym elementem każdego CV było doświadczenie zawodowe. Koniec lat 90 pokazał rosnące zainteresowanie wykształceniem kandydatów do pracy, które przełożyło się bezpośrednio na wzrost liczby szkół wyższych w Polsce i liczby studentów. Na popularności zyskały wszystkie stopnie studiów, dużym zainteresowanie cieszą się również studia trzeciego stopnia.

 

"Praktyka pokazuje, że duża część osób wybierających studia doktoranckie decyduje się na nie
by zdobyć swoisty wyróżnik na rynku pracy."

 

Czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie był oczywiście ogromny popyt na studia wyższe, który między innymi determinował wyż demograficzny oraz wymogi rynku pracy w sektorze prywatnym i publicznym. Wzrost zapotrzebowania spowodował wzrost liczby uczelni w Polsce, a co za tym idzie wzrost liczby absolwentów szkół wyższych. Większa liczba kandydatów z wyższych wykształceniem zwiększyła konkurencyjność na rynku pracy, a dotychczasowy wyróżnik wielu kandydatów - studia wyższe - stracił na znaczeniu. Studia magisterskie nie są już czymś nadzwyczajnym w CV, dodatkowe kursy językowe też nie, praktyka zawodowa zagranicą nie wyróżnia już tak szczególnie... Czym zatem wyróżnić się z tłumu? Jak zdobyć wartościową i ambitną prace?

 

"Dla pracodawców nadal największym atutem pozostają zdobyte doświadczenia zawodowe, które często połączone z osobistymi zainteresowaniami i pasjami procentują w procesie rekrutacji."

 

Warto podnosić kwalifikacje niezależnie od celu jaki chcesz osiągnąć. Praktyka pokazuje, że duża część osób wybierających studia trzeciego stopnia decyduje się na nie by zdobyć swoisty wyróżnik na rynku pracy, by ich CV na tle pozostałych aplikantów wypadło lepiej. Niestety kolejna pozycja w wykształceniu nie ma aż tak spektakularnego przełożenia na realia rynku pracy. Dla pracodawców nadal największym atutem pozostają zdobyte doświadczenia zawodowe, które często połączone z osobistymi zainteresowaniami i pasjami procentują w procesie rekrutacji. Nie zawsze studia doktoranckie są pożądane i dobrze postrzegane przez pracodawców.

Co z ta motywacją?

(...) "Gdy zaczynałam studia byłam absolutnie przekonana, że wymagania jakie przede mną staną nie będą większe niż przy poprzednich studia. Miałam ogromny zapał i chęci. Od dawna wiem, że chcę pracować i rozwijać się naukowo.

 

"To doskonały sposób
na rozpoczęcie pracy młodego naukowca."

 

Wiem, że wybrałam dobrze. Po dwóch latach studiów mogę stanowczo stwierdzić, że doktorat wymaga bardzo dużo pracy. Nieraz ilość publikacji, którą gromadzę by przygotować kilka kolejnych stron rozprawy doktorskiej mnie przeraża, niemniej postawiłam sobie ambitny plan, a to wymaga zaangażowania. Studia to doskonały sposób na rozpoczęcie pracy młodego naukowca. Dają duże możliwości, ale przy odpowiednim wkładzie pracy. Kilku moich kolegów zrezygnowało w połowie I roku nauki. Nie udało im się pogodzić pracy i nauki, tym bardziej nie mieli czasu na zaangażowanie się w planowanie rozprawy doktorskiej. Rzeczywiście wśród doktorantów z roku były osoby, które rozpoczęły studia licząc na to, że wpłyną one bezpośrednio na ich karierę zawodową. Niestety zacięcia naukowca nie mieli i zrezygnowali. Gdy się tak zastanawiam nad studentami, którzy rozpoczynają studia III stopnia po to by zdobyć papier wydaje mi się, że warto byłoby pomyśleć nad programami nauczania podobnymi do doktoranckich, ale skierowanymi bezpośrednio do tych wszystkich, którzy poszukują wyłącznie podniesienia kwalifikacji. Być może za parę lat uczelnie w Polsce zaoferują corporate PhD (korporacyjny doktorat, przyp. red.), który pobudzi wiele osób do ukończenia kolejnych wartościowych studiów? Kto wie?" (...) - Ewa, UW, doktorantka II roku studiów.

Sprawdź katalog studiów dofinansowanych z EFS.

Ile trwają studia?

Program nauczania na studiach doktoranckich planowany jest na 6 semestrów, czyli 3 lata. Do najpopularniejszych dyscyplin można zaliczyć: ekonomia, prawo, pedagogika, zarządzanie i nauki społeczne.

Doktorat


"Są dwie drogi do szczęścia
i upragnionego tytułu doktora."

 

Zrobię doktorat, wyróżnię się z tłumu to jest coś. Ale czy aby na pewno to takie banalne jak się wielu wydaje? Są dwie drogi do szczęścia i upragnionego tytułu doktora. Pierwsza prowadzi przez trzyletnie studia III stopnia, których ukończenie wiąże się z kilkoma latami poświęconymi na regularny toku studiów. Oczywiście podobnie jak w przypadku pozostałych stopni studiów naukę można odbywać w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia oczywiście mają swój program, który zawarty jest w licznych przedmiotach, których zaliczenie wiąże się ze zdaniem obszernych egzaminów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie programy studiów doktoranckich są programami autorskimi. Ukończenie studiów otwiera drogę do obrony doktoratu. Druga droga jest o wiele krótsza: przewód doktorski można rozpocząć nie podejmując studiów trzeciego stopnia.

 

"Każdorazowo otwarcie przewodu odbywa się
na wniosek doktoranta"

 

To krótsza droga, która nie jest dostępna dla wszystkich. Każdy kto próbuje ominąć trwające trzy lata studia i rozpocząć doktorat by skrócić drogę do tytułu powinien wykazać się sporym doświadczenie w popularyzacji nauki i ilości publikacji naukowych, które zostały skutecznie opublikowane w tytułach naukowych. Nie ma drogi na skróty, a doktorat bez studiów doktoranckich jest możliwy, ale zarezerwowany dla aktywnych młodych naukowców.

Przewód doktorski to lista wielu czynności jakie należy wykonać by rozpocząć procedurę nadawania stopnia doktora. Nad przebiegiem tych czynności czuwa specjalnie powołana komisja przewodu doktorskiego. Każdorazowo otwarcie przewodu odbywa się na wniosek doktoranta, który spełni przyjęte warunki określone w ustawie o stopniach i tytułach naukowych. Do najważniejszych należą: otwarcie przewodu, przeprowadzenie egzaminów doktorskich, recenzje naukowe pracy doktorskiej, opieka promotora pracy doktorskiej, obrona oryginalnej dysertacji. Warto zwrócić uwagę, że do rozpoczęcia przewodu doktorskiego potrzeba również:

 • wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki,
 • co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym,
 • należy wskazać dyscyplinę naukową,
 • określić temat rozprawy,
 • propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej,
 • przedstawić życiorys zawierający wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych, wraz z dokumentacją wskazującą na ich publiczną prezentację,
 • informację o popularyzacji nauki,
 • plan pracy doktorskiej,
 • opinia promotora,
 • i najważniejsze odpis dyplomu magisterskiego.
Warto również pamiętać, że do "zrobienia doktoratu" niezbędna będzie udokumentowana znajomość nowożytnego języka obcego, potwierdzona certyfikatem. Gdy już uda się przebrnąć przez wszelkie procedury rozpocznie się żmudna praca naukowa, której owocem będzie upragniony doktorat. W tym właśnie momencie przewód doktorski kończy się publiczną obroną dysertacji. Dysertacja jest publiczną obroną pracy, w której uczestniczyć może każdy zainteresowany. Informacja o publicznej dysertacji doktoratu podawana jest do publicznej wiadomości. Przewód można też zamknąć w dowolnej chwili na wniosek zainteresowanego, ale powoduje to pewne konsekwencje. Chcąc ubiegać się o stopień naukowy doktora, trzeba ponownie wszcząć przewód doktorski. Decyzję o wszczęciu bądź zamknięciu przewodu doktorskiego powołuje właściwa dla danej jednostki rada np. wydziału uczelni. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn przewód doktorski trzeba zamknąć to jest to możliwe na wniosek doktoranta. Pamiętajmy jednak, że ponowne otwarcie rozpoczyna całą procedurę od początku.

Dyscypliny i kierunki studiów

Polecane studia

ujk_3.jpg

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach proponuje zróżnicowaną ofertę kształcenia obejmującą 34 kierunków studiów w ramach 150 specjalności w obszarze nauk o zdrowiu, humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, artystycznych. Studia doktoranckie w UJK oferowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w dyscyplinach: geografia, geologia - geografiam, nauki fizyczne - fizyka, nauki humanistyczne - historia, nauki humanistyczne - językoznawstwo, nauki przyrodnicze - biologia, nauki przyrodnicze - chemia.

Czytaj więcej
logo_nowe-przekonwertowanywww.jpg

Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oferuje na studia doktoranckie, studia III stopnia. Kolegium Gospodarki Światowej jest jedną z jednostek naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Należy do czołówki jednostek naukowo-dydaktycznych w zakresie ekonomii i biznesu w polskim szkolnictwie wyższym.

Czytaj więcej
ue_poznan_3.jpg

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W 1926 roku powstał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Od tego czasu należy do polskiej czołówki  uczelni ekonomicznych. Jeden z najstarszych a zarazem najbardziej prestiżowych uniwersytetów o tym profilu w Polsce. UE w Poznaniu oferuje bogatą ofertę edukacyjną od studiów licencjackich przez magisterskie, podyplomowe aż po studia doktoranckie, III stopnia.

Czytaj więcej