Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2016-12>Nauka nie tylko w placówkach badawczych, ale i w firmach

Nauka nie tylko w placówkach badawczych, ale i w firmach

- Chcielibyśmy, aby nauka kojarzyła się nie tylko z placówkami badawczymi, ale także z przedsiębiorcami – powiedział wiceminister Piotr Dardziński na spotkaniu z cyklu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.

Na spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśniał, że celem resortu nauki jest zbliżenie obu światów – świata nauki i biznesu.

Piotr Dardziński przedstawił przedsiębiorcom mechanizmy działania m.in. ustawy o innowacyjności oraz korzyści z niej płynące. – Zależy nam na tym, by premiować przedsiębiorców i inwestorów. Im więcej inwestujesz, tym mniejsze płacisz podatki – przekonywał minister.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, aby zapewnić inwestorom stabilność, a także możliwość spokojnego realizowania własnych planów biznesowych. – Na początku przyszłego roku będziemy mogli zaprezentować przedsiębiorcom, jakie ulgi czekają ich na początku 2018 roku – zapowiedział Piotr Dardziński.

Wiceminister skupił się także na nowej ścieżce wdrożeniowej w ramach kariery akademickiej, czyli na tzw. doktoratach wdrożeniowych. Zainteresowani nimi naukowcy nie tylko realizowaliby swoje badania pod okiem przedsiębiorców, ale także otrzymywaliby od nich wynagrodzenie, co – wraz ze stypendium z uczelni – zapewniłoby młodym doktorantom finansową stabilizację. Po kilku zaś latach przedsiębiorcy z doktoratami wdrożeniowymi mogliby powrócić na uczelnię z uprawnieniami habilitacyjnymi, które – choć nie uczyniłyby z nich doktorów habilitowanych – to jednak pozwoliłyby im na efektywną współpracę z placówkami naukowymi i kształcenie przyszłych doktorantów wdrożeniowych. – Chcielibyśmy, aby na uczelni pojawiło się więcej praktyków – powiedział Piotr Dardziński.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.

kategoria: świat nauki|21 grudnia 2016 r.