Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2017-08>Nowa umowa między Polską a Czechami podpisana!

Nowa umowa między Polską a Czechami podpisana!

Stypendia, ściślejsza współpraca informacyjna między państwami, a także wsparcie w nauczaniu języka polskiego i czeskiego – oto główne elementy protokołu do umowy zawartej w Pradze w 2003 roku o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki. Dokument został podpisany wczoraj przez prof. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

24 kursów językowych

Strony umowy zobowiązały się do wymiany informacjami w zakresie programów studiów, zmian w szkolnictwie wyższym, organizowanych konferencji, sympozjów i kongresów. Oprócz współpracy informacyjnej, istotną kwestię stanowić będzie wsparcie w nauczaniu języków polskiego i czeskiego. Zarówno Polska, jak i Czechy deklarują ufundowanie po dwanaście stypendiów przeznaczonych na udział w letnich kursach językowych, a także bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, pokrycie kosztów wpisowego i ewentualnych kosztów wycieczek w ramach kursu.

Wsparcie działalności dydaktycznej

Oba kraje zdecydowały się wspierać pracowników dydaktycznych i lektorów w ich działalności. Dotyczyć to będzie specjalistów od języka polskiego i polskiej literatury pracujących na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. A także specjalistów w dziedzinie języka czeskiego i czeskiej literatury, którzy przebywają na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim w Opolu i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.

kategoria: edukacja|17 sierpnia 2017 r.