Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2016-12>Nowy algorytm nie doprowadzi do zwolnień nauczycieli akademickich

Nowy algorytm nie doprowadzi do zwolnień nauczycieli akademickich

– Wprowadzenie nowych zasad finansowania nie będzie skutkowało masowymi zwolnieniami nauczycieli akademickich. Wprost przeciwnie, będzie zachętą do zwiększania kadry – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowy algorytm to kolejny po deregulacji oraz konkursie na Ustawę 2.0 sposób na poprawę sytuacji polskich uczelni. Dzisiaj minister Gowin wraz z wiceminister Teresą Czerwińską zaprezentowali kluczowe założenia nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Punktem wyjścia do zmian było przeświadczenie, że dotychczasowy sposób finansowania promuje masowość, a nie jakość kształcenia. Rozwiązaniem tego stanu rzeczy jest wprowadzenie mechanizmów projakościowych do zasad podziału środków, a także uproszczenie istniejącego algorytmu. Zmiany są ponadto odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą i demograficzną w Polsce. Tak poważne kwestie, jak formułowanie nowych zasad przyznawania dotacji, nie mogły odbyć się bez szerokich konsultacji społecznych. Wskutek rozmów ze środowiskiem akademickim ministerstwo wprowadziło szereg rozwiazań, stabilizujących finanse uczelni.  

Prace nad nowymi zasadami podziału środków rozpoczęły się w kwietniu 2016 r. Przygotowaniem nowej koncepcji zajął się zespół kierowany przez podsekretarz stanu, dr hab. Teresę Czerwińską. Jego głównym zadaniem było opracowanie nowego mechanizmu podziału dotacji podstawowej, który pozwoliłby na premiowanie jakości dydaktycznej, doskonałości naukowej oraz wspierał procesy umiędzynarodowienia.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl.

kategoria: aktualności|4 grudnia 2016 r.