Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2014-06>Stowarzyszenie „Żywność dla Przyszłości”

Stowarzyszenie „Żywność dla Przyszłości”

Działania zmierzające do utworzenia polskiego stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości” jako odpowiednika europejskiej platformy „FoodBest” trwają już ponad rok. Chodzi o zajęcie właściwej pozycji w procesie tworzenia Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC, czyli Knowledge Innovation Communities) pod nazwą „Food4Future”.


Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości” połączone z konferencją odbędzie się


w czwartek 5 czerwca, o godz. 10.00 w sali 018 (parter)

w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24 A


Utworzenie polskiego konsorcjum naukowo-biznesowego w szeroko pojętej branży żywnościowej otwiera drogę do współpracy z europejską platformą FoodBest, a w dalszej kolejności do współtworzenia KIC Food4Future. Konsekwencją tego będzie współudział w rozwoju i podziale europejskiego potencjału w obszarze biznesu żywnościowego oraz w oddziaływaniu na procesy badawczo-rozwojowe, edukacyjne i gospodarcze, dając szansę wysokiej konkurencyjności na rynkach globalnych.

Po wielomiesięcznej pracy oraz spotkaniach z przedstawicielami Niemiec, Holandii i Danii, reprezentujących FoodBest, a także w wyniku dyskusji z jednostkami rządowymi i przedstawicielami niektórych jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych doszliśmy do wniosku o konieczności utworzenia „Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości”. Został opracowany statut oraz założenia programowe. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu udostępnia pomieszczenia na siedzibę Stowarzyszenia. W trakcie uzgodnień są działania zabezpieczające środki finansowe na aktywność startową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie będzie reprezentować polską naukę, edukację i biznes żywnościowy, dając legitymację do współpracy jako instytucja prawna z europejskimi organizacjami, w tym głównie z FoodBest. Stowarzyszenie będzie się rozwijać sukcesywnie, dołączając nowych członków z branży żywnościowej i biotechnologicznej, tak aby aktywnie uczestniczyć w 2016 r. w procesie powstania KIC Food4Future.

W spotkaniu założycielskim wezmą udział rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, prezesi firm lub desygnowani pełnomocnicy tych podmiotów.

Szczegółowy program zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Żywność dla Przyszłości” znajduje się pod adresem:
http://www.up.wroc.pl/konferencje/20102/stowarzyszenie_zywnosc_dla_przyszlosci_konferencja_i_zebranie_zalozycielskie.html

Więcej informacji nt. stowarzyszenia udzieli prof. Tadeusz TRZISZKA (tel. 601 71 66 18).

 

Źródło: materiały prasowe, www.up.wroc.pl

kategoria: aktualności|3 czerwca 2014 r.