Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. 236929881
faks: 236920330
e-mail: promocja@ah.edu.pl
http://www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt