Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dane kontaktowe

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
tel. 343784100
http://www.ajd.czest.pl

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

O uczelni

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną uczelnią akademicką działającą w Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Akademii jest działalność naukowa i dydaktyczna, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych, udostępnianie i upowszechnianie wiedzy, nauczanie akademickie studentów, doktorantów i słuchaczy, prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę, współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Uczelnia działa w zgodzie z uniwersalnymi zasadami etycznymi i regułami postępowania utrwalonymi w tradycji uniwersytetów europejskich.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 1.2
Oceń uczelnię

Oferta