Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
tel. 225192170
http://www.kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt