Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Akademia Polonijna w Częstochowie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. 343684200, 343684201
faks: 343249662
http://www.ap.edu.pl

Akademia Polonijna w Częstochowie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt