Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław
tel. 713582700
http://www.dsw.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt