Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
tel. 322083600
http://www.sum.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt