Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel. 413497228
e-mail: rekrutacja-doktoranckie@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt