Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. 483617000
http://www.pr.radom.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt