Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia
tel. 586607432
e-mail: rekrutacja@wsaib.pl
http://www.wsaib.pl/

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt