Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Współpraca, oferta, patronat>Jak pracujemy

Jak pracujemy

  • Studia Doktoranckie

Zarządzanie informacją

Najważniejszą informacją w serwisie są dane o uczelniach i ofercie edukacyjnej. Obecnie w naszej bazie znajduje się przeszło 400 uczelni i 4000 kierunków. Dane w serwisie aktualizowane są w sposób ciągły zapewniający poprawność zamieszczonych treści wg przyjętych procedur zbierania i weryfikacji informacji. 

Informacje, które trafiają do serwisu pochodzą z trzech źródeł:

  • dane pozyskane ze stron internetowych uczelni (dane podstawowe i informacje o ofercie edukacyjnej),
  • dane przekazane przez przedstawicieli uczelni,
  • dane zgłoszone przez czytelników serwisu.

 

Aktualizacja danym w serwisie www.studiadoktoranckie.edu.pl

Aktualizacja przeprowadzana jest wg opracowanego schematu:

  • dane podstawowe gromadzone z trzech źródeł przetwarzane są przez redaktorów i po zweryfikowaniu zamieszczane w serwisie. Raz zamieszczona informacja jest aktualizowana raz w tygodniu co oznacza, że katalog ponad 400 uczelni i ponad 4000 kierunków aktualizowany jest w sposób ciągły zapewniający sprawdzenie każdego wpisu minimum raz w tygodniu,
  • dane rozszerzone, podobnie jak dane podstawowe aktualizowane są ciągle, dzięki czemu każda informacja sprawdzana jest nie rzadziej niż raz w tygodniu. Dodatkowo wszystkie treści przekazywane są raz na trzy miesiące do weryfikacji przedstawicielom uczelni, co zapewnia atrakcyjność i rzetelność prezentowanych informacji i materiałów multimedialnych.

 

Zgłaszanie błędów lub braków w katalogach

By zgłosić nieprawidłowości w informacjach zawartych w serwisie prześlij e-mail na adres redakcja@studia-doktoranckie.edu.pl wskazując adres strony, której błąd dotyczy.


 

Publikowanie informacji przy użyciu kanałów social network

Nasza aktywność informacyjna nie ogranicza się wyłącznie do stron serwisu. Dodatkowo komunikujemy się z grupą naszych odbiorców za pomocą kanałów: rss, twitter, blip, facebook, newsletter, wordpress.

Wybrane informacje ze strony głównej serwisu dystrybuowane są do serwisów społecznościowych.

Poniżej autorski schemat prezentujący obieg informacji wg schematu social web*

  • Studia Doktoranckie

*social web to schemat pracy z informacją opracowany przez VNC przy wsparciu kilku systemów informatycznych.